GeoKing s.r.o.

Geodeti k vašim službám

Pøehled služeb

Vítejte na stránce firmy GEOKING s.r.o.

Geodetická kanceláø GEOKING s.r.o. nabízí veškeré geodetické práce jako je vytvoøení geometrických plánù pro zápis staveb a parcel do katastru nemovitostí. Vytyèování nebo ovìøování hranic pozemkù a jiné.

Pokraèujte na pøehled služeb…