Vyhledávání v mapě katastru.

Český úřad zeměměřičský a katastrální na svých stránkách provozuje aplikaci, která umožňuje nahlížení do katastrálních map a vyhledávat tak parcely nebo bodovy a jejich zobrazení v mapé.

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Přejít ka aplikaci zde