Bytové jednotky

Vlastnit byt znamená vlastnit bytovou jednotku. Tak se o tom mluví v zákoně o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb. v platném znění). Bytová jednotka i nebytová jednotka může vzniknout několika způsoby:

  • prohlášením vlastníka budovy
  • vypořádáním podílového vlastnictví k budově s byty
  • smlouvou o výstavbě

Pokud se výše uvedené listiny tzv. vloží do katastru nemovitostí, vzniknou bytové a nebytové jednotky. Toto mohou pochopitelně učinit pouze vlastníci nebo spoluvlastníci budovy.

Sepsání všech typů výše uvedených listin je velice složité a provádí to většinou zkušený právník. Úloha geodeta je v tomto procesu následující – zaměřit podlahovou plochu každé bytové jednotky, vytvořit plány bytových jednotek, vypočítat podlahovou plochu každé samostatné jednotky a od této plochy odvodit podíl na společných částech budovy a pozemku.

Víme, jak moc to je složité a proto máme pro vás jednu jedinou radu – vyberte si dobrého partnera, který celý proces vyřídí za vás. Můžeme to být my, připravíme podklady pro právníka, se kterým spolupracujeme. Nebo, máte-li svého právníka, který se touto problematikou zabývá, nechte si pro něj od nás připravit podklady, ale určitě se do toho nepouštějte sami. Podlahové plochy bývaly v minulosti určovány různými metodami, s různou přesností. Platily pro jejich určování předpisy, které již neplatí (např. předpis z dob OPBH byl zrušen v r. 2000) a přebírání starých ploch může vést k pozdějším sporům a případně i zneplatnění již realizovaného rozdělení na byty.