Vytyčení hranice parcel

Pokud máte parcelu, která nemá fyzické hranice (plot, mez) nebo máte pochybnosti o jejich správnosti, je možné je v terénu vytyčit. To může udělat UOZI na základě informací z katastru nemovitostí. V zásadě je třeba zjistit souřadnice obvodu parcely. Nejlépe v JTSK. Bohužel kvalitní souřadnice jsou k dispozici pouze na místech, kde bylo v minulosti provedeno podrobné mapování . Bohužel dosud bylo podrobně zmapována pouze malá část území ČR (cca 30%). Na zbylém území jsou poklady různé kvality a stáří.

Bohužel k tomuto oficiálnímu vytyčení často nedochází. Ale opět – je to chyba, která může přinést potíže v budoucnu. Momentálně sice přináší úsporu, ale vaše hranice byla jen vytyčena venku a máte doklad o tom, kdo a jak ji vytyčil. A pokud nemáte doklad – záznam o vytyčení nebyl podán záznam na katastrální pracoviště, může hranici kdokoliv zpochybnit. Dokonce se může stát, že jiný geodet vytyčí v budoucnu hranici jinak.

Proto vytyčení hranice parcely může být velice komplikovaná záležitost, která se snadno zvrtne. Vytyčovali jsme už hodně hranic a na základě našich zkušeností vám doporučujeme dobře uvážit případný spor se sousedem. Nejlepší je se sousedy předem dohodnout, vysvětlit si své názory a pak teprve přikročit k vytyčení. Pokud jste se sousedem v dobrém dohodnuti, je to ta nejlepší varianta. Hranici vytyčíme a na základě výsledku vytyčení vám navrhneme další postup.