Zaměření pozemku

Pokud zamýšlíte postavit rodinný domek, nebo jinou menší stavbu, potřebujete pro projektanta malou mapu. Projektant z této mapy vyčte všechny zásadní informace, které potřebuje ke své práci. V některých jednoduchých případech je možné tuto fázi přípravy vynechat a ušetřit tak, ale to je možné v jen opravdu jednoduchých případech – stavba na úplně rovném a oploceném pozemku, kde nehrozí vůbec žádné komplikace a problémy se založením stavby, nebo jejím připojením na inženýrské sítě.

Samozřejmě, že mnoho věcí lze řešit „za pochodu“ v průběhu stavby, ale většinou to bývá na úkor ceny, prodražuje to stavbu a řešení není dobré, protože vzniká pod časovým tlakem.