Doklady a dokumentace ke kolaudaci

Pokud jste již dostavěli a chcete kolaudovat, budete kromě nejrůznějších revizí a potvrzení potřebovat i některé dokumenty od geodeta:

Potvrzení o vytyčení stavby - Jde o potvrzení vyžadované stavebním zákonem, že stavba byla vytyčena k tomu oprávněnou osobou.

Geometrický plán - Potřebujete jej na vyznačení budovy a po kolaudaci i k tomu, abyste zapsali stavbu do katastru nemovitostí. Více zde

V Praze potřebujete potvrzení o předání geodetické dokumentace na IMIP.