Stavební dokumentace

Vyhotovit stavební dokumentaci stojící budovy je opravdový oříšek a to i pro odborníky, kteří tomu rozumí.

Co znamená vyhotovit stavební dokumentaci a jak to funguje? Téměř každý stavební objekt starší než 50 let nemá dochovanou stavební dokumentaci (projekt). Pokud je třeba takový objekt zrekonstruovat, musíte vyřešit otázku, jaký podklad k tomu použijete. Pokud existují stavební výkresy jako půdorysy, pohledy, nebo řezy, pak budou pouze ručně kreslené a v malém měřítku. Navíc nebudou reflektovat změny, které v objektu nestaly v průběhu času. Když to shrneme, pokud bude o takovém objektu k dispozici alespoň nějaká stavební dokumentace, bude naprosto nevhodná pro moderní projekční činnost, která se provádí jen na PC.

Čím větší zásah do konstrukcí chystáte, tím lepší a kvalitnější stavební dokumentaci potřebujete. Některé věci se později v průběhu výstavby řeší jen velice obtížně. Výsledkem může být zdržení a vyšší cena.Také v případě rekonstrukce historických objektů v historických částech měst je třeba dokládat mnoho informací pro památkáře a odbory územního plánování a tato dokumentace je k tomu ideální nástroj.

Takže je třeba začít tím, že se stavební dokumentace vyhotoví od počátku – zaměřením. Dům se detailně zaměří geodetickými metodami a nakreslí se půdorysy, pohledy a řezy, s kterými už může pracovat projektant nebo architekt. Do těchto výkresů je možno doplnit spoustu dalších cenných informací – materiály podlahových krytin, stěn, informace o rozvodech.

Samozřejmě, že v takové dokumentaci není možné řešit skladbu a typ konstrukce (je třeba jít po povrchu), ale konstrukce se mohou řešit v další etapě – např. ve stavebně technickém průzkumu, pro který je taková dokumentace velice platným pomocníkem.

Kvalitní digitální dokumentace zobrazuje a uchovává informace o budově, aniž by jakkoliv ztrácela na kvalitě nebo přesnosti. Je kdykoliv v budoucnu využitelná pro jakékoliv i dílčí úpravy a projekty. Zároveň „žije s domem“. Může být doplňována. Pro její plnou funkčnost by měla být aktualizována po každé změně. Výhodou digitální verze je, že stačí pouze v dotčené části.

Pokud se projekt vyhotoví na základě takto vyhotovené stavební dokumentace, je mnohem jednodušší požívat služby geodeta pro vytyčení nových částí stavby. Ale to už je jiná kapitola – inženýrská geodézie.